Ordinace praktického lékaře nabízí následující služby

Diagnostika a terapie

Jedná se o vyšetření za účelem posouzení konkrétních zdravotních obtíží s následným návrhem léčby.
Samozřejmostí jsou vyšetření krevního cukru ( glykémie ) , moči a sedimentu, EKG přímo v ordinaci.

Zde naše pracoviště nabízí výhodnou možnost absolvovat

 • klinické vyšetření
 • laboratorní odběry
 • sonografické vyšetření

Vše komfortně „ pod jednou střechou “ v minimálních časových intervalech.

Preventivní prohlídky

Péče o naše registrované pacienty nekončí pouze s řešením akutních obtíží,
ale v pravidelných intervalech provádíme komplexní vyšetření za účelem posouzení zdravotního stavu, odhalení zdravotních rizik s návrhem opatření, zavedením pravidelné dispenzarizace a léčby.

Tato vyšetření zahrnují

 • kompletaci anamnestických dat
 • celkovou prohlídku
 • onkologický screening
  • vyšetření stolice na okultní krvácení
  • u mužů vyšetření prostaty
  • u žen doporučení k MMG vyšetření dle věku
  • a další...
 • laboratorní odběry
 • EKG
 • dle indikace doporučení k odborným vyšetřením dle nálezů

Posuzování zdravotní způsobilosti

Tato vyšetření jsou zaměřena na posouzení schopnosti k řízení motorových vozidel, používání střelných zbraní, pracovní schopnosti v konkrétních profesích ( včetně vystavení či obnovení potravinářských průkazů ) , posuzování schopnosti studia apod.

Pravidelná očkování, očkování před cestami do zahraničí

 • proti tetanu
 • chřipce, pneumokokové infekci
 • žloutence typu A, B
 • klíšťové encefalitidě
 • proti tyfu
 • meningokokové infekci
 • pertusi

Poradenská činnost

Jsou nabízena vhodná řešení zdravotních obtíží a rizik spojených s civilizačními chorobami (obezita, odvykání kouření), poradenstvím v oblasti sociální sféry (invalidní důchody, posuzování bezmocnosti, řešení následné péče)

Konzultace

 • telefonické
 • e-mailové

Ošetření nepojištěných osob

Jedná se o hrazenou péči - viz ceník úkonů.

Návštěvní službu v domácnosti pacientů

Dále naše pracoviště nabízí vyšetření

 • CRP metodou POCT ( zánětlivý krevní marker získaný z kapilární krve za účelem rozlišení typu a intenzity zánětu, které m.j. pomáhá rozhodnout o indikaci antibiotik ).
 • Quickův čas metodou POCT ( zachycuje nejdůležitější koagulační faktory závislé na vitaminu K - parametr sledovaný hlavně u „warfarinizovaných“ pacientů, v rámci předoperačních vyšetření ).
 • GHb metodou POCT ( glykosylovaný hemoglobin, množství vázané glukózy na červené krevní barvivo odrážející dlouhodobě koncentraci glukózy v krvi ). Tento parametr je sledován hlavně u pacientů s diabetes mellitus a jejím rizikem.
 • Analýzu moči
 • Vyhodnocení hemokultu (odhalení skrytého krvácení do střeva)
 • Oxymetr pro hodnocení okysličení krve
 • Otoskopické vyšetření uší
 • Pro pacienty se sníženou mobilitou využíváme plně elektricky polohovatelné vyšetřovací lehátko

Nespornou výhodou naší ambulance je tzv. objednávkový systém ( telefonicky, e-mailem nebo On-line), který v případech neakutních stavů zajišťuje vyšetření „ na čas “. Odpadá tak dlouhé čekání na ošetření mezi akutními pacienty a tím je zvýšen komfort a dostupnost péče.

© MS Medical s.r.o., všechna práva vyhrazena