O společnosti:

MS Medical s.r.o vznikla v roce 2008 v návaznosti na soukromou praxi praktického lékařství pro dospělé MUDr. Mirana Svobody. V roce 2010 se k nám připojila ambulantní ultrasonografická ordinace, a tím došlo k rozšíření námi poskytované zdravotnické péče o obor Radiodiagnostika a zobrazovací metody pro dospělé i děti.

Naše nestátní ambulantní zdravotnické zařízení se nachází na stanici metra C Pražského povstání v Praze 4, ve kterém naleznete ordinace praktického lékařství pro dospělé a ultrasonografii, zastoupené zkušenými lékaři, kteří ochotně zajistí preventivní , diagnostickou a léčebnou péči Vám osobně, Vaší rodině i zaměstnancům.

Naši zaměstnanci

MUDr. Miran Svoboda

Odborný zástupce pro obor 001 - Všeobecné lékařství pro dospělé

 • Lékařská praxe od roku 1990
 • Specializační atestace I. stupně v oboru Všeobecné lékařství
 • Specializační atestace v oboru Tuberkulózy a respiračních chorob
 • Licence ČLK k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru Všeobecné lékařství
 • Člen Společnosti všeobecného lékařství, České pneumologické a ftizeologické společnosti

Předchozí odborná praxe

 • Ambulantní lékař zdravotnického zařízení MV Praha
 • TRN oddělení Nemocnice Příbram s poliklinikami

Školení a stáže

 • Pravidelná účast na školeních, odborných seminářích pořádaných Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, odbornými lékařskými společnostmi, ČLK, farmaceutickými firmami
 • opakovaná účast na stáži The American Austrian Foundation v Salzburgu

MUDr. Markéta Svobodová

Odborný zástupce pro obor 809 - Radiologie a zobrazovací metody

 • Lékařská praxe od roku 1991
 • Odborná kvalifikace: specializační atestace I. a II. stupně v oboru Radiologie a zobrazovací metody
 • Licence ČLK k poskytování samostatné odborné péče, pro výkon funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb pro obor radiodiagnostika
 • Člen Radiologické společnosti ČLS JEP

Předchozí odborná praxe

 • Ambulantní sonografická ordinace Mediconet s.r.o.
 • RDG oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha 6 - Střešovice
 • Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Motole
 • RDG oddělení Nemocnice Hořovice
 • RDG oddělení nemocnice OÚNZ Příbram

Zahraniční školení a stáže

 • řada školení a stáží v ČR pořádaných Českou radiologickou společností a Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
 • řada školení a stáží v zahraničí: Royal College of Radiologists, Interuniversity Workshop Brno - Graz, The American Austrian Foundation, the Department of Diagnostic Imaging at the General Hospital of Salzburg, Austria

Kateřina Žemličková

Zdravotní sestra

© MS Medical s.r.o., všechna práva vyhrazena