Naším cílem je poskytování kvalitní péče a spokojenost všech pacientů našich smluvních zdravotních pojišťoven. Jsme přesvědčeni, že tohoto dosáhneme v efektivně a komplexně fungujícím týmu, zároveň však klademe důraz na zachování individuálního přístupu, ke každému našemu pacientovi a proto je u nás samozřejmostí:

  • jednoduché telefonické nebo On-line objednání
  • krátké objednací lhůty
  • ordinujeme každý pracovní den
  • rozšířená ordinační doba ( ve vybraných dnech až do 18h )
  • stabilní tým zkušených lékařů
  • zdravotní péče založená na nejmodernějších diagnostických a léčebných metodách s důrazem na interdisciplinární přístup
  • elektronická kartotéka
  • telefonické konzultace s ošetřujícím lékařem
  • spolupráce s nejvýznamnějšími nemocnicemi v Praze

Veškerou léčebnou a preventivní péči v rozsahu daném Vaším zdravotním pojištěním u nás neplatíte - spolupracujeme s většinou českých zdravotních pojišťoven.

Zdravotní péči nad rámec veřejného zdravotního pojištění v rozsahu, který uznáte za optimální, si můžete vybrat v některém z námi nabízených programů individuální či rodinné péče.

Bližší informace o závodní a preventivní péči naleznete v sekci Firemní péče

© MS Medical s.r.o., všechna práva vyhrazena